دلایل اصلی و فرعی ترکیدگی لوله در شهر ها و روستاها


: 3350

مشکل ترکیدگی لوله و تشخیص ترکیدگی لوله آب ، ترکیدگی لوله شوفاژ ، تشخیص ترکیدگی لوله ساختمان جزء مشکلاتی است که هر از چندگاهی برای هر ساختمانی اتفاق می افتد. ممکن است این ساختمان ، قدیمی و یا حتی نوساز باشد. عوامل مختلفی باعث ترکیدگی لوله و نشت آب می شود که عمده دلائل آن به شرح زیر است:

مشکل ترکیدگی لوله و تشخیص ترکیدگی لوله آب ، ترکیدگی لوله شوفاژ ، تشخیص ترکیدگی لوله ساختمان جزء مشکلاتی است که هر از چندگاهی برای هر ساختمانی اتفاق می افتد. ممکن است این ساختمان ، قدیمی و یا حتی نوساز باشد. عوامل مختلفی باعث ترکیدگی لوله و نشت آب می شود که عمده دلائل آن به شرح زیر است:
قرار گرفتن لوله های فلزی در خاک مرطوب خاک آهکی یا محلی که باعث خوردگی لوله فلزی شده و باعث ترکیدگی لوله می شوددلیل ترکیدگی لوله آب ساختمان علت نشت لوله آب ، فاضلاب و شوفاژ روش نشت یابی لوله
قرار گرفتن دو لوله فلزی غیر هم جنس در کنار هم که باعث واکنش شیمیایی و خوردگی لوله ها و سپس ترکیدگی لوله می شوددلیل ترکیدگی لوله آب ساختمان علت نشت لوله آب ، فاضلاب و شوفاژ روش نشت یابی لوله
حدیده کردن بیش از حد لوله فلزی توسط لوله کش که باعث نشت آب هنگام بالا رفتن فشار آب لوله ساختمان می شود دلیل ترکیدگی لوله آب ساختمان علت نشت لوله آب ، فاضلاب و شوفاژ روش نشت یابی لوله
انبساط و انقباض لوله های فلزی آب گرم مخصوصا در اتصالات لوله شوفاژ که باعث شل شدن اتصالات می شود دلیل ترکیدگی لوله آب ساختمان علت نشت لوله آب ، فاضلاب و شوفاژ روش نشت یابی لوله
افزایش ناگهانی فشار آب در لوله ها مخصوصا هنگام شب که مصرف شهری آب کم شده و فشار عمومی لوله آب افزایش می یابد دلیل ترکیدگی لوله آب ساختمان علت نشت لوله آب ، فاضلاب و شوفاژ روش نشت یابی لوله
اتصالات نامناسب در لوله های پلیکا و چند لایه . دلیل ترکیدگی لوله آب ساختمان علت نشت لوله آب ، فاضلاب و شوفاژ روش نشت یابی لوله