پرونده رتبه بندی های معاونت آب و خاک جهادکشاورزی بسته شد


: 3032

همزمان با هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن ، فرآیند رتبه بندی معاونت آب و خاک جهادکشاورزی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن ،امروز چهارشنبه 9/12/96 از ساعت 11 آغازگردید، دراین نشست که بطور کامل به فرآیند رتبه بندی اعضای متقاضی اختصاص یافت،پرونده های باقیمانده ازمجموع 194 پرونده  مورد بررسی قرارگرفت.

گفتنی است ، نشست قبلی هیأت مدیره انجمن نیز سه روز قبل یعنی روز یکشنبه مورخ 6/12/96  باهمین موضوع و با هدف تسریع در اعلام نتایج رتبه بندی ها به معاونت آب و خاک جهادکشاورزی ،تشکیل شده بود.

همچنین در این جلسه مقرر گردید، تا پس از تدوین لیست رتبه بندی اعضای متقاضی ، در هفته آتی و طی نشست مشترکی در تهران با مسؤلان سامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک ، لیست تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن پس ازبررسی و تایید نهایی  جهت بهره برداری ، منتشرگردد.