اطلاعیه مهم و فوری انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن


: 2888

هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، نسبت به افزایش بی سابقه قیمت پایه مواداولیه پتروشیمی ، واکنش نشان داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:

اعضای محترم انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

باعنایت به افزایش بی رویه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در سه ماهه اخیر و عدم تثبیت آن توسط ارگان های ذینفع، پرواضح است که تولیدکنندگان محترم

با شرکت درمناقصات بلندمدت با حجم بالا ، در انجام تعهدات درآینده، با مشکل مواجه خواهندشد.

لذا توصیه می گردد، تا زمان تثبیت قیمت ها ، از شرکت در مناقصات مذکور، خودداری نموده تا بدینوسیله از ضرر و زیان و تعطیلی هرچه بیشتر واحدها،جلوگیری بعمل آید.

هیأت مدیره انجمن

درپایان لازم به ذکر است ، در لیست قیمت پایه جدید که توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی مورخ 29/11/96 اعلام شده نسبت به قیمت های پایه مورخ 15/11/96،گرید 100 مواداولیه امیرکبیر  5845 ریال ،مواد جم  5960 ریال ، مواد مارون 5903 ریال  ،  گرید 80 PE مواداولیه 5507 ریال  و مواد مشکی شازند 5948 ریال ، با افزایش قیمت مواجه شده اند.